Kohti parempaa henkistä hyvinvointia

Psykoterapiaa yksilöille, pareille ja perheille

Löydä yksilölliset voimavarasi

Tarjoan yksilöllistä psykoterapiaa yksilöille, pareille ja perheille. Työotteeni on aktiivinen osallistuminen ja toimiminen vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Minulla on yli 35 vuoden kokemus psykoterapeuttina toimimisesta.

Vastaanotto sijaitsee Lahdenväylän ja Kehä I:n vierellä, ja lisäksi teen tarvittaessa kotikäyntejä.

Ota yhteyttä ja varaa aika! 

Terapiapalvelut

Ensimmäisellä kerralla kartoitetaan, mitä huolia asiakkaalla on ja määritellään psykoterapian muoto ja tavoitteet: haluaako asiakas käydä kerran tai muutaman kerran vai haluaako hän pitkäjaksoista psykoterapiaa. Tavoitteena on omien voimavarojen löytäminen positiivisen kautta. Terapiassa käytetään myös kirjallisia menetelmiä, kuten huolipäiväkirjaa, jota puretaan yhdessä.

Psykodynaaminen psykoterapia

Tarjoan psykodynaamista psykoterapiaa nuorille ja aikuisille. Menetelmä perustuu psykoanalyyttiseen ajatteluun, jossa huomioidaan myös tiedostamattomalla tasolla vaikuttavia mielen yllykkeitä. Psyykkisiä rakenteita pyritään muotoilemaan uudelleen terapeutin ja asiakkaan välisessä vuorovaikutussuhteessa. Tavoitteena on asiakkaan itseymmärryksen syventäminen ja eheytyminen.

Lasten ja nuorten psykodynaaminen psykoterapia pyrkii poistamaan sisäisiä kehityksen estymiä ja auttaa omien yksilöllisten voimavarojen löytämisessä ja käyttöönotossa.

Psykoterapiasta ei ole hyötyä, ellei asiakas itse halua terapiaa tai ole työskentelystä kiinnostunut. Oma motivaatio ja kiinnostus ovat siis kaiken lähtökohta. Terapiasuhde perustuu luottamukseen – siksi on tärkeää miettiä, voinko luottaa elämäni tämän ihmisen huomaan.

Pariterapia

Pariterapiaan hakeutumista ei kannata viivytellä, sillä jo muutama käynti pariterapeutin vastaanotolla voi auttaa. Vastaanotolla käsitellään vuorovaikutukseen, tunteisiin, seksuaalisuuteen ja muihin elämän osa-alueisiin liittyviä asioita neutraalissa ja turvallisessa ilmapiirissä. Tavoitteena on puolisoiden itsetuntemuksen ja pariskunnan välisen tunnetason yhteyden paraneminen.

Vanhempainohjaus

Vanhempainohjauksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä lapsen ongelmista ja käyttäytymisestä. Vanhemmuuden haasteita voivat olla esimerkiksi erilaiset lapsen erityistarpeet, kehitysvaiheet, perheen kriisit sekä vuorovaikutusongelmat. Tavoitteena on vahvistaa vanhemman suhdetta lapseen sekä auttaa löytämään uusia, entistä toimivampia keinoja kasvatukseen, huolenpitoon ja omaan jaksamiseen.

Mitä psykoterapia on?

Psykoterapia on yhteinen matka mieleen ja tunne-elämään, minkä avulla voit eheytyä ja jakaa kipeimmät muistosi. Voit löytää uusia tapoja ajatella asioita ja nähdä useampia vaihtoehtoja.

Samalla opit tunnistamaan ja nimeämään omia tunteita. On mahdollista oppia ilmaisemaan kaikenlaisia, myös kielteisiä, tunteita ja puhua niistä. Uskallat katsoa itseäsi peiliin, kohdata omat mustat puolesi ja taistella vetäytymisen sijaan.

Jos jaksat käydä läpi tunteesi ja säilyttää toiveesi paremmasta huomaat, että ahdistus kestää vähemmän aikaa. Sen voi kestää menemättä paniikkiin – avoimuus lisää avoimuutta.

Muista, ettet elä ikuisesti, aikasi on rajallinen. Elät tässä ja nyt, et menneessä etkä tulevassa. Et ole yksin, vaan me kaikki koemme samoja tunteita, mutta emme uskalla ilmaista niitä. Kun sinä teet niin, niin toisetkin uskaltavat.

Ole läsnä, kuule ja kuuntele, niin sinua kuunnellaan ja kuullaan. Älä menetä toivoasi, sillä sateen jälkeen paistaa taas aurinko. Riidat kuuluvat elämään, muutoin jotakuta alistetaan tai joku alistuu.

Opi kysymään toiselta, miten olet voinut ja kuuntele oikeasti. Uskalla kysyä toiselta, mitä tarkoitat sen sijaan, että vastaat omien mielikuviesi perusteella. Älä pelkää olla lähellä ihmistä, sillä me olemme kaikki haavoittuvaisia ja samassa veneessä ihonväristä, uskonnosta tai kielestä huolimatta.

Lääkitys terapian aikana

Terapiassa etsitään ja löydetään omia voimavaroja. Hoito ilman lääkitystä voi olla raskas, mutta jos sen kestää, vahvistuu. Lääkkeitä ei pidä pelätä, sillä joskus ne auttavat pahimman yli, kunnes voi päästää irti.

Joitain lääkkeitä voi käyttää tarvittaessa. Jos käytät lääkkeitä, kerro siitä terapeutillesi tai psykiatrillesi. Kertomatta jättäminen on itseltäsi pois, koska ne voivat heikentää terapian tehoa. Kelan psykoterapiassa on oltava hoitosuhde myös psykiatriin jaksotustarpeen mukaan.

Terapiassa on lupa ilmaista tunteita

Ihmisellä on järkevä minä, jonka taustalla kulkee tajunnan virta, joka on piilossa sekä itseltä että muilta. Se on täynnä muistoja ja tunteita nykyhetkestä, menneisyydestä ja tulevaisuudesta, usein kaoottisessa järjestyksessä. Juuri näistä asioista on vaikea puhua.

Meissä kaikissa on hyviä ja huonoja puolia, kukaan ei ole täydellinen. Usein olemme yliminän tuomitsemia ja hallitsemia. Omat tavoitteemme ovat korkealla, mikä turhauttaa. Omat pelkomme värittävät sitä, miten koemme ihmiset. Emme näe heitä todellisina, vaan kuvittelemme, miten he ajattelevat meistä pahaa eivätkä pidä meistä. Usein emme itse hyväksy omaa itseämme.

Terapiassa voit uskaltautua miettimään ja ilmaisemaan asioita siinä järjestyksessä kuin ne pulpahtavat mieleesi. Vaikeinta on olla rehellinen itselleen. Pelottaa, ettei terapeutti kestä, jaksa kuunnella tai pohditaan, hylkääkö terapeutti. Terapeuttiin kohdistetaan tunteita, joita voidaan käsitellä tässä ja nyt. Keskeistä on läsnäolo ja terapeutin hyväksyntä – terapiassa voi ilmaista mitä vain tulematta tuomituksi.

Uusia näkökulmia tunteisiin ja toimintatapoihin

Yleistämisen sijaan kannattaa miettiä tuoreita vuorovaikutustilanteita, joissa piinalliset tunteet ovat heränneet. Miltä itsestä tuntui, mitä sillä hetkellä tapahtui ja mitä sitä ennen tapahtui? Terapeutti tuo uusia näkökulmia tunteisiin ja tapoihin toimia.

Ihmiset ajattelevat usein olevansa sairaita, parantumattomia. Toivo löytyy, kun ymmärretään, ettei kaikkia asioita voi muuttaa, mutta niitä voi oppia sietämään. Et voi muuttaa muita, mutta omaan käyttäytymiseen voit vaikuttaa. Jos olet avoin tunteiden ilmaisussa, avoimuus usein tarttuu vuorovaikutuksessa. Menneet traumat on hyvä käydä läpi, mutta älä jumitu niihin. Vuorovaikutustilanteessa mietitään, miten voisi toimia ja tehdä eri tavalla.

Avaimia ovat toisen kuuntelu, oikea kuuleminen, omien tunteiden tunnistaminen ja niiden ilmaisu. Esimerkiksi: ”Kun sinä suutut minulle, minusta tuntuu pahalta.” Kun jotain tapahtuu, opetellaan miettimään, miltä tuntuu ja sanotaan se ääneen. Toisen nimittely ei auta asiaa eteenpäin. Usein väärinymmärtäminen alkaa siitä, että jokainen ymmärtää sanat omalla tavallaan, ja sanoja on kuitenkin tarkoittanut aivan muuta. Sen sijaan kannattaisi tarkentaa kysymällä, mitä toinen tarkoitti. Toisen oletetaan ymmärtävän ilman sanoja. Konfliktien syy on kuitenkin usein se, ettei uskalleta puhua asioista.

Tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen

Terapian alussa traumojen ja tunteiden tullessa pintaan arjessa selviytyminen voi olla vaikeaa. Vähitellen asioiden käsittelyyn tottuu ja omien tunteiden sietokyky kasvaa ja vahvistuu. Asiakas kertoo ahdistuneensa, mutta se kestikin vain päivän eikä viikkoa.

Jaksa elää tunteidesi kanssa, niin sietokykysi kasvaa. Viha tulee ensimmäiseksi, kun uskallat olla vihainen. Sen jälkeen tulevat muut tunteet. Usein aloitetaan tunteen tunnistamisesta, minkä jälkeen niitä pystytään sanoittamaan. Useimmiten viha peittää alleen muut tunteet. Kun niistä uskalletaan puhua ilman painavaa syyllisyyttä, tulevat esiin myönteisemmät tunteet.

Unien ja eri ilmaisutapojen hyödyntäminen terapiassa

Unet kertovat tiedostamattomista peloistasi ja toiveistasi sekä antavat sinulle ymmärrystä syvempiin tunteisiisi. Unet ovat yksilöllisiä eikä niillä ole mitään yleisiä merkityksiä. 

Terapiassa voidaan miettiä unien merkityksiä ja oppia tulkitsemaan niitä. Kuuntele uniasi, sillä ne kertovat jotain syvempää. Ei ole yleisiä merkityksiä, vaan unet ovat yksilöllisiä, omaan tiedostamattomiin tunteisiin liittyviä draamoja. Kirjoita vihkoon ajatuksiasi ja tunteitasi. Se auttaa ottamaan etäisyyttä ja jäsentämään ajatuksia.

Terapiassa voidaan katsella kuvia, soittaa, laulaa tai piirtää. Valokuvien katselu voi aktivoida muistoja, piirustukset ja musiikki erilaisia tunteita. Usein ihmiset tarvitsevat samaan aikaan muitakin kanavia, kuten vertaisryhmiä (esim. internetin suljetut keskustelupiirit).

Ota yhteyttä ja varaa aika!